Hoe werkt onze leasing?

Met ons uniek leasing systeem moet je niet meteen de volle som op tafel leggen. Je betaalt een vast, jaarlijks huurbedrag.

Chef & Knife zorgt ervoor dat elke student het schooljaar mag inzetten met een scherpe messenset.

Er is altijd een garantie op continuïteit en kwaliteit. Een van de vele voordelen bij leasing! Kostprijs 79 euro incl. btw per schooljaar.

79 euro incl. btw

Een scherp mes snijdt het snelst en doet het minst pijn

Sharp as hell

Contact us

De voordelen

Veel gestelde vragen

Wat bij schade en/of diefstal?

De klant is aansprakelijk voor alle schade, anders dan normale gebruiksslijtage, aan en verdwijning van het geleasede, voorgevallen tijdens de leaseperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het geleasede, gezien het feit dat zij een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

Welk soort aanzetstaal gebruik ik bij deze messen

Wij hebben de beste ervaring met een keramisch aanzetstaal van Chef & Knife. Dit aanzetstaal zorgt ervoor dat je met gemak een periode van 3 maand kan overbruggen.

Eigendom

De geleasde zaken blijven te allen tijde eigendom van Chef & Knife, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de klant zich opzettelijk het geleasde toe-eigent, is er sprake van verduistering.